Provincie Limburg

De Provincie Limburg is een overheidsinstantie die regionaal beleid voert op het onderwerp economie en innovatie. Limburg ligt gunstig in Europa. Het is een toplocatie voor bedrijven met een internationale markt. Limburg heeft binnen een straal van driehonderd kilometer een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven. De provincie ligt op het kruispunt van Europese hoofdverbindingen. Meer dan zeventig procent van het internationaal goederenverkeer in Nederland loopt via Limburg. Venlo en omgeving vormen een belangrijk logistiek knooppunt. Trade Port Venlo trekt veel bedrijven aan. De Barge Terminal aan het Julianakanaal in Born is een belangrijk punt voor containeroverslag. Daarnaast is er plaats voor top innovatie ontwikkelingen in Limburg. We zijn in Europa een Innovation Leader met dank aan Brightlands. Dat is een community voor innovatie in gezondheid en duurzaamheid. Het wordt gevormd door vier snelgroeiende campussen verspreid over Limburg. Hier ontwikkelen onderzoekers, ondernemers, investeerders en studenten nieuwe oplossingen op het gebied van materialen, gezondheid, voeding en smart services. De Brightlands-campussen tellen gezamenlijk meer dan tweehonderd bedrijven en instellingen, met in totaal zo’n twaalfduizend medewerkers en achtduizend studenten van verschillende nationaliteiten. Zij vinden in Limburg toonaangevende kennis, unieke R&D-technologie, doorlopende leerlijnen en een internationale scope. Brightlands is sterk in valorisatie: veel van deze kennis wordt omgezet naar nieuwe, commercieel haalbare producten en diensten. Limburg heeft als ambitie het grensoverschrijdend en grenzeloos ondernemen bevorderen en ondernemers ertoe aanzetten om de buren te gaan opzoeken.
Stephan Satijn
Gedeputeerde