Ondernemersadviseurs b.v.

Ondernemersadviseurs is een multidisciplinair team dat het MKB ondersteunt met administraties en belastingen, de zgn. Ondernemerscockpit en advisering & coaching op elk terrein van de bedrijfsvoering. Ondernemend, creatief en data-driven.
Henk Ceha
Directie-lid | Sr. Strategisch adviseur & coach