Home

One-two-GO netwerk

Een club met Nederlandse en Belgisch Limburgse bedrijven.
Met als basisgedachte de gelegenheid te bieden, om elkaar eenmaal per kwartaal te treffen.


Opzet 

Continuïteit
Door elkaar regelmatig te zien en te spreken komt men sneller tot daadwerkelijk contact en op termijn wellicht contract, mits dit gewenst is.

Verbinden
Verbinden is de opzet, onze rol en ook de rol van partners spelen daarbij mee.


Wat bieden wij voor de partners?

  • Deelname vanuit bedrijf met een of meerdere personen (niet persoonsgebonden).
  • Een podium tijdens Nieuwjaarsinvitito, alsmede exposure achteraf bij de follow up bijeenkomsten.
  • Vermelding van de partners op de site.
  • Gelegenheid tot deelname aan een pitch bij toerbeurt.
  • Gelegenheid om telkens een introducé hierbij uit te nodigen zonder lidmaatschap.
  • Per bijeenkomst de gelegenheid om het bedrijf extra onder de aandacht te brengen bij toerbeurt.